Servicii de contabilitate si consultanta fiscala

Serviciile oferite de departamentul nostru de consultanta contabila si fiscala includ:

 • Consultanta privind impozitele si taxele;
 • Consultanta privind reglementarile valutare, operatiuni de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • Rapoarte si revizuiri fiscale menite sa identifice si sa clarifice obligatiile fiscale ale companiilor;
 • Probleme specifice legate de armonizarea cu legislatia UE;
 • Consultanta privind impozitele si taxe locale: calculul impozitelor, termene de plata, obligatii declarative, impozitul pe profit/venit, impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale etc.;
 • Consultanta privind taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA;
 • Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs (impozit pe profit sau venit, impozite si taxe locale, impozite pe salarii, contributii pentru asigurari sociale etc.);
 • Consultanta privind modul de calcul si termenele de virare a impozitelor si taxelor, precum si impactul acestora asupra activitatii societatii;
 • Consultanta privind obligatiile declarative ale societatii;
 • Consultanta privind operatiunile de divizare, fuziune, lichidare;
 • Asistenta si reprezentare in relatiile cu organele de control ale statului.